top of page

Master Data Yönetimi (MDM)

Günümüzde kuşkusuz veriye ulaşmak, her zamankinden çok daha kolay. Şimdinin zorluğu ise çok hızlı artan verileri güncel tutabilmek, farklı satış kanalları üzerinde başarı ile kullanabilmek.

 

Son dönemde özellikle sağlıklı yaşam konusunda artan bilinç düzeyi, ürünler hakkında çok daha fazla bilgiyi paylaşma ihtiyacını doğurmuştur. Bu bilgileri ambalajlarda, mağaza etiketlerinde, e-ticaret sitelerinde uygun içerik ile yayınlama ihtiyacı, bilginin doğrulanması, düzenlenmesi ve güncel tutulması ihtiyacını artırmıştır.

 

Comarch Master Data Management (Comarch MDM) ürünü, tüm bu ihtiyaçların hem şirketler hem de iş ortakları tarafında etkin bir şekilde yönetilebilmesine olanak verir. Veri kullanmayı seven şirketler için gerçek bir rekabet avantajı sağlar.

Tedarikçi / Üretici İçin Comarch MDM

Bulut tabanlı Comarch MDM Platformu, üreticilerin ve distribütörlerin ürünlerine ait farklı kategorilerdeki yüzlerce özelliğini ve bilgisini kayıt ve takip etmelerine olanak tanır.

 

Veriler, şirketlerin mevcut BT sistemlerine (EDI dosyaları) veya web tabanlı uygulamalarına doğrudan entegrasyon yoluyla aktarılabilir. Parametre seçimi ile ürün verisi alışverişinde bulunulan alıcının gereksinimlerine göre uyarlama yapmak mümkündür.

 

Comarch MDM kullanan tedarikçiler, tüm perakendeciler için geçerli olan (örneğin katkı maddeleri) bilgiler ile müşteriye özel olan (örneğin fiyatlar) bilgileri ürün bazında yönetebilirler Comarch MDM, şirketin beklentilerini ve yeteneklerini karşılamak için tasarlanmış farklı veri giriş yöntemlerine (web formu, dosya yükleme (excel) veya EDI formatı) olanak tanır.

Image by Lukas Blazek
Image by Carlos Muza

Alıcı / Perakendeci için Comarch MDM

Bulut tabanlı Comarch MDM platformu, perakendecilerin tüm ürün verilerini kolaylıkla yönetmesini sağlar. Raflarda bulunan tüm ürünlerle ilgili bilgileri açık ve kolay bir şekilde toplayan ve işleyen tek bir merkezi ürün veri deposu sağlar. Parametrelerin seçimi, perakende zincirinin gereksinimlerine göre uyarlanır.

bottom of page