top of page
Image by Sasun Bughdaryan

KVKK

BİZOFİS, sağladığı hizmetler kapsamında müşterisi tarafından sağlanan kişisel veriler üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri işleyen sıfatıyla ve yalnızca müşterisi ile arasında yapılan sözleşmenin ifası amacı ve kapsamıyla sınırlı olarak kişisel veriler üzerinde işlemde bulunur. Bu anlamda BİZOFİS, anılan Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun yollarla elde edilmesi, ilgili kişilerin aydınlatılması veya ilgili kişilerin taleplerinin karşılanması gibi veri sorumlusuna ait yükümlülüklerin hiçbirinden sorumlu değildir.

BİZOFİS, müşteri tarafından sağlanan kişisel verileri, aralarındaki sözleşme kapsamında sunulan hizmetin sağlanması amacıyla kendi hizmeti sağlayıcıları veya iş/çözüm ortakları olan alt veri işleyen sıfatına haiz yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir ve/veya bu kişilerin sunucularında depolayabilir. Bizofis ile çalışmayı kabul eden müşterileri, bu hususa da onay verdiklerini kabul ve beyan etmiş olurlar.

bottom of page