top of page
Image by Scott Graham

Kalite Politikamız

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politika Hedefleri

PLT-17. İş Sürekliliği Politikası _R3 / 14.06.2022

 

 1.  Bir olay sırasında çalışanlarımızın, yöneticilerimizin ve misafirlerimizin güvenliğini ve sağlığını korumak.

 2.  Herhangi bir arızanın faaliyetlerimize etkisinin "İş Etki Analizi"nde tanımlanan sınırlar içinde olmasını sağlamak.

 3. Herhangi bir arıza sonrası tam iyileşmenin belirlenen sınırlar içinde olmasını sağlamak.

 4. Şirketimizin tüm paydaşları nezdinde inanılır, güvenilir bir ortak ve hizmet sağlayıcı olarak itibarını korumak, herhangi bir olay sırasında yetersiz hizmet verilmesi durumunda herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek.

 5.  İş sürekliliğimizde meydana gelebilecek herhangi bir olay nedeniyle medya kanalları aracılığıyla şirket imajımızın zarar görmesini engellemek.

 6.  Liderlik, planlama ve performans değerlendirme gibi metodolojileri kullanarak iş sürekliliği yönetim sisteminin etkinliğini, uygunluğunu ve yeterliliğini geliştirmek.

 7.  Sorumlu olduğumuz düzenleyici kurumlar tarafından tanımlanan yasal gerekliliklere uygun olarak ana faaliyet alanımızı, elektronik veri ve e-fatura alışverişini yönetmek.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politika Hedefleri

PLT-01. Bilgi Güvenliği Politikası _R1 / 14.06.2022

 1. Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risk kontrollerini geliştirmek ve uygulamak.

 2. Yasal ve ilgili mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek ve iç ve dış paydaşlara karşı kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gerekliliklerini sağlamak,

 3.  Bilgi güvenliği tehditlerinin iş sürekliliği üzerindeki etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

 4.  Meydana gelebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızlı müdahale edebilecek ve olayın etkisini en aza indirebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 5.  Zaman içinde maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumak ve geliştirmek.

 6.  Tüm personele bilgi güvenliği yönetimi eğitimleri vererek farkındalık yaratmak.

 7. Yürütülen tüm faaliyetlerde; Bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel unsuru olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik konularını bilgi güvenliğini risk yönetimi çerçevesinde ele almak.

 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Politika Hedefleri

PLT-14. Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Politikası _R1 / 14.06.2022

 1.  Elektronik Veri Transferi alanında kesintisiz ve yüksek hizmet kalitesi ile müşterilerinin iş süreçlerinin verimliliğini ve üretkenliğini artırmak.

 2.  Web platformumuz aracılığıyla müşterilerimize, en düşük maliyetle, iş ortakları ile aralarında sürekli belge alışverişini sağlamak. Bir problem oluşması halinde, ilk seferinde ve her seferinde aynı hizmeti vermek

 3.  Entegrasyon hizmetlerimiz kapsamında bunları uygun şekilde otomatikleştirebilir, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlayabiliriz.

 4. Bilgi güncelleme hizmetimiz aracılığıyla müşterilerimizden belge aktarımı yoluyla elde edilen bilgiler, verilerin kendileri için en doğru, güncel ve anlamlı bilgi haline gelmesini sağlar

bottom of page