top of page
Image by Scott Graham

İrsaliye Dokümanı

EDI İrsaliye dokümanı, yapısı itibarı ile GİB (T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı) sisteminde yer alan e-irsaliye’den farklıdır.

 

EDI İrsaliye, her biri tekil kodlardan oluşan ürün barkodları üzerine yapılanmıştır. EDI İrsaliye alan bir iş ortağı,

  • Kolaylıkla gelen ürünleri sipariş ettiği ürünler ile karşılaştırabilir.

  • İrsaliyede yazan ürün bilgisin önce el terminallerine aktarıp, sonrasında mal kabul işlemini kısa sürede ve doğru olarak tamamlayabilir.

  • Bir sonraki adım olan mal kabul dokümanı otomatik olarak hazırlanabilir.

 

EDI İrsaliye dokümanı da sipariş verisi üzerinden hazırlandığından hem alıcının hem de satıcının sipariş karşılama oranlarını takip etmesi son derece kolaydır.

bottom of page