top of page
Accountant

E-İRSALİYE

e-İrsaliye, önceden kağıt üzerine bastırılan Sevk İrsaliyesi belgesinin, elektronik ortamda oluşturulmasını ve alıcıya saniyeler içinde ulaştırılmasını sağlar.


E-İrsaliye, kâğıt sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, aynı kanuni çerçeveye tabidir.  

Elektronik uygulama aracılığıyla alıcının GİB tarafında tanımlı posta kutusuna gönderilip, alıcının sevk edilen malları kabul veya red durumunu bildiren yanıtının yine aynı uygulama üzerinden satıcıya iletilmesi sağlar.

 

 

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye kullanması zorunludur. 

  • Malın sevki sırasında araçta e-İrsaliye kâğıt çıktısı bulundurulması zorunludur.

  • E-İrsaliye kullanımı için E-Fatura kullanımı zorunludur.

Neden Bizofis E-İrsaliye Çözümü?

  • Bizofis E-İrsliye çözümü, kolaylıkla her türlü ERP ile entegre edilebilir.

  • BİZOFİS’in tecrübeli ekibine her zaman doğrudan ulaşılabilir, sorunlar aynı gün içinde çözümlenir.

  • Geliştirme talepleri, en doğru şekilde analiz edilir, tüm geliştirme, test ve canlıya alma çalışmaları global standartlar çerçevesinde yapılır.

  • Tüm belgeler, kanuni zorunluluklara ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 10 sene için saklanır.

bottom of page