top of page

E-FATURA

e-Fatura, önceden kağıt üzerine bastırılan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını ve alıcıya saniyeler içinde ulaştırılmasını sağlar.


E-fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, aynı kanuni çerçeveye tabidir.

 

2020 veya müteakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler için E-Fatura kullanımı zorunludur.

E-Fatura’nın imzalanması, BİZOFİS tarafından, mükellef adına yapılır.

 

Neden Bizofis E-Fatura Portalı?

  • Bizofis E-Fatura Portalı, kolaylıkla her türlü ERP ile entegre edilebilir.

  • BİZOFİS’in tecrübeli ekibine her zaman doğrudan ulaşılabilir, sorunlar aynı gün içinde çözümlenir.

  • Geliştirme talepleri, en doğru şekilde analiz edilir, tüm geliştirme, test ve canlıya alma çalışmaları global standartlar çerçevesinde yapılır.

  • Tüm belgeler, kanuni zorunluluklara ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 10 sene için saklanır.

bottom of page